T8.3 Sproeidrogen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T8.3 Sproeidrogen

T8.3 Sproeidrogen

Inhoud pagina: T8.3 Sproeidrogen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Voedingsmiddelen, chemie, farmacie.

Aanvoer

Stuifklasse N.v.t. (geen).
Aard materiaal Slurrie, suspensie.
Product voorbeelden Agrarische producten en derivaten, mineralen.

Afvoer

Stuifklasse S1, S3.
Aard materiaal Poeder.
Product voorbeelden Oploskoffie, soep, melkpoeder, eierpoeder, zeolieten. 
Beschrijving

Beschrijving

Sproeidrogen omvat de verneveling van een product in vele druppeltjes, die in de droogkamer in contact worden gebracht met hete lucht. De verneveling wordt geproduceerd via een roterende (wiel) verstuiver of een nozzle. Het sproeidrogen wordt gebruikt voor het in één processtap vervaardigen van poeders uit verpompbare producten.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.
Stofbepalende fasen Bewerking en afvoer.

 

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Flash drogen (T8.5)

Afbeelding

Afbeelding

Schematische werking van sproeidrogen [Bron: www.USmachineries.com]

Processtap

Processtap

Convectie drogen

Emissie

Emissie

De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke materialen.

De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt.