T8.4 Prillen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T8.4 Prillen

T8.4 Prillen

Inhoud pagina: T8.4 Prillen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Kunstmeststoffen, chemie, levensmiddelen, diervoer, farmacie.

Aanvoer

Stuifklasse N.v.t. (geen).
Aard materiaal Vloeistof, slurrie.
Product voorbeelden Ureum, ammoniumnitraat, zeolieten.

Afvoer

Stuifklasse S3, S4, S5.
Aard materiaal Kogelronde korrels.
Product voorbeelden Kunstmest, waspoeder.

 

Beschrijving

Beschrijving

In een bewerkingskamer vallen druppels van een gesmolten stof naar beneden. In tegenstroom wordt een koelgas geleid. Tijdens het vallen van de druppels stollen de druppels en worden kogelronde korrels gevormd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal
Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Stof bepalende factoren Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.
Stofbepalende fasen Bewerking en afvoer.

 

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Trommeldrogen (T9.1)

Processtap

Processtap

Convectie drogen

Emissie

Emissie

De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke materialen.

De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt.