T8.5 Flash drogen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T8.5 Flash drogen

T8.5 Flash drogen

Inhoud pagina: T8.5 Flash drogen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven

Levensmiddelen, chemie, farmacie.

Afvoer

Stuifklasse S3, S4, S5, geen.
Aard materiaal Slurrie, natte poeders, suspensies, filterkoeken.
Product voorbeelden Mineralen, zetmeel, gluten, pigmenten.

Aanvoer

Stuifklasse S1, S3, S5.
Aard materiaal Poeder.
Product voorbeelden Calciumfosfaat, calciumcarbonaat, zetmeel, gluten, loodoxide, kaliumderivaten.
Beschrijving

Beschrijving

Flash droogsystemen zijn voor het drogen van vochtige poeders, korrels, en natte producten, afkomstig uit centrifuges of (roterende)filters. Deze producten worden met hoge snelheid verspreid in een warme luchtstroom. Het droogproces is normaliter kortstondig.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepaldende factoren Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.
Stofbepalende fasen Bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Sproeidrogen (T8.3)

Processtap

Processtap

Convectie drogen

Emissie

Emissie

De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke materialen.

De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders zijn concentraties van 5 mg/mo3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn concentratie van 20 mg/mo3 haalbaar.

De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt.