T9.1 Trommeldrogen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Bewerken > T9.1 Trommeldrogen

T9.1 Trommeldrogen

Inhoud pagina: T9.1 Trommeldrogen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

 

Soort bedrijven

Meststoffen, bouw, chemie, minerale verwerking, levensmiddelen. 

Aanvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken.
Product voorbeelden Klei, kalk, zand, kolen, (kunst)mest, organische mest, graan, bietenpulp, gras, slib, fosfaten, pigmenten, metal sludge.

Afvoer

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5.
Aard materiaal Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken, gecoate korrels of granulaten.
Product voorbeelden Grove poeders, granulaten of brokken van klei, kalk, zand, kolen, kunstmest, organische mest van vee, graan, bietenpulp, gras, slib, fosfaten, pigmenten, metal sludge.

 

Beschrijving

Beschrijving

De trommeldroger is een draaiende cilinder met een diameter van tot enkele meters. De trommel wordt verwarmd door hete lucht in de trommel te voeren. In de trommel zijn vaak schoepen bevestigd, zodat het materiaal ook boven in de trommel komt (liften) en weer naar beneden valt in de warme lucht. Het materiaal wordt aan de invoerzijde ingebracht en door de rotatie van de trommel (liften en vallen) naar de uitvoerzijde wordt getransporteerd. Met deze techniek kunnen ook granulaten worden geproduceerd en kunnen producten worden gecoat.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten

Kosten: Investering, onderhoud materiaal.
Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten

Afhankelijk van specificaties.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

 

Stof bepalende factoren

Meestal wordt de proceslucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (proceslucht) worden gereinigd. De proceslucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.

Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer

Aanvullende maatregelen

Afzuigen (M06)

Optimalisatie techniek

--

Vervanging door

Drogen in een droogkamer (T8.1)
Wervelbed drogen (T8.2)
Prillen (T8.4)

Processtap

Processtap

Contact drogen

Emissie

Emissie

De gedroogde materialen zijn meestal stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke materialen.

De proceslucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze lucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (proceslucht) worden gereinigd. De gekanaliseerde emissie dient te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.

De proceslucht (afgas) kan bij sommige processen na condensatie ook worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem is er geen stofemissie.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt.