M01 Bevochtigen en vernevelen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M01 Bevochtigen en vernevelen

M01 Bevochtigen en vernevelen

Inhoud pagina: M01 Bevochtigen en vernevelen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, zand/grond
Stuifklasse: S1, S4 en S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein

overzicht

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Buiten opslag

 

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR (2008), (voor S2 en S4), BREF, TALuft

Onbezet opslagterrein

30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR(2008) (voor S2 en S4)

Vooraf transport en laden en lossen

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR (2008)

Tijdens handelen

40 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR (2008), BREF

Inlaat en afwerpzijde van transportbanden

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR (2008), BREF

Wegen

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR (2008), (voor S2 en S4)

Bedrijfszekerheid: Stationaire sproeisystemen zijn eenvoudig vanuit de controle kamer te bedienen. Mobiele sproeiwagens zijn flexibel in te zetten. Sproeisystemen zijn bij vorst niet inzetbaar, ook zijn de systemen minder goed inzetbaar bij harde wind. De frequentie van nathouden moet worden aangepast aan de meteorologische condities.

Stofreductie: Het gebruik van water reduceert de stofemissie bij opslag van 50 - 95 % en bij overslag 20 - 80 % [Visser, 1984].

Beschrijving

Beschrijving

Door het bevochtigen van materiaal klonteren stofdeeltjes samen, hierdoor ontstaan grotere deeltjes die niet snel verstuiven. Het bevochtigen vindt plaats door middel van besproeiing. Er zijn twee verschillende sproeisystemen: Stationaire sproeisystemen en mobiele sproeiwagens.

Het bevochtigen van materiaal is alleen toepasbaar op producten waarbij vocht geen invloed heeft op de samenstelling of kwaliteit van het materiaal. Bevochtigen is alleen toepasbaar bij S2, S4 en S5 materialen.

In principe zijn er tijdens overslag drie sproeitechnieken toepasbaar:

  1. Besproeiing het oppervlak van storthoop voor het materiaal te verzetten
  2. Besproeien van de vallende materiaalstroom tijdens het storten
  3. Sproeien rondom de vallende materiaalstroom, ten einde het geëmitteerde stof alsnog af te vangen en neer te slaan (aanleggen van een sproeischerm). Een bijzondere afscherming is het aanleggen van een waterscherm. Bij een waterscherm zal de windsnelheid worden gereduceerd en tevens zal stof worden gebonden aan waterdruppeltjes. Dit gebonden stof is zwaarder en zal nabij de bron deponeren. Ook kunnen stof emitterende oppervlakten door middel van nathouden worden behandeld

Een aparte techniek voor het gebruik van water is het toepassen van een nevelgordijn of een vernevelkanon. Door te benevelen in plaats van te bevochtigen wordt voorkomen dat producten nat worden. Deze techniek is daarom geschikt voor goederen die kunnen samenklonteren of goederen die voor verdere bewerking eerst nog gedroogd moeten worden. Het toepassen van een nevel heeft door de kleinere vangdeeltjes een beter stofreducerend effect dan sproeien.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering sproeiinstallaties en leidingwerk.
Nuts: Waterverbruik, energieverbruik (pompen) en brandstofverbruik bij gebruik sproeiwagens.
Hulp- en reststoffen: Percolaatwater.
Personeel: (Ver)plaatsing en onderhoud sproeiinstallaties en chauffeurs voor sproeiwagens.
Kosten:
Aanleg waterbekken EUR 100 per m3. Sproeipaal EUR 10.000 à
EUR 15.000. Gebruik dokwater EUR EUR 0,02 per m3. Tevens zijn er pompen en leidingen noodzakelijk.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Weersinvloeden (wind, instraling, neerslag). Frequentie van nathouden. Nauwkeurigheid van toepassen. Soort activiteit.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

 Figuur M01A Besproeien met schuim

M01A Besproeien met schuim

 Figuur M01B Vaste sproeiinstallatie (Den Bakker, 2008)

M01B Vaste sproeiinstallatie [Den Bakker, 2008]

 Figuur M01C Mobiel sproeisysteem

M01C Mobiel Sproeisysteem

 Figuur M01D Mobiel sproeisysteem (EMO, 2008A)

M01D Mobielsproeisysteem [EMO, 2008A]

Emissie

Emissie

Het gebruik van water reduceert de stofemissie bij opslag van 50 - 95 % en bij overslag 20 - 80 % [Visser, 1984].

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Waterverbruik. Elektriciteitsverbruik. Het percolaat kan hergebruikt worden.