M02 Beperken

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M02 Beperken

M02 Beperken

Inhoud pagina: M02 Beperken

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

  • Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
  • Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
  • Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
M02 Beperken

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Storthoogte beperken

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 50 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008), BREF, TALuft

Vullingsgraad van trechters beperken

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 50 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008), BREF, TALuft

Vullingsgraad laadschoppen beperken

--

--

Staken activiteit bij een bepaalde windsnelheid

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 60 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008)

Snelheidsbeperking op wegen

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 10 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008)

Gebruik shovels beperken

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 80 % van de agribulkbedrijven.

BREF, TALuft

Verkeersbewegingen beperken

--

NeR (2008)

Overbeladen voorkomen

--

Niet

Reduceren aantal overslagpunten

--

Niet

Technische status

Praktijk

Stofreductie

Afhankelijk van de beperking.

Beschrijving

Beschrijving

Wanneer activiteiten waarbij stof wordt geëmitteerd worden beperkt of zo gering mogelijk worden gehouden zal ook de stofemissie gereduceerd worden. Deze maatregel valt veelal samen met een code van goed gebruik.

 

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Vertraging bedrijfsproces wanneer activiteiten (bijvoorbeeld lossen) niet uitgevoerd kunnen worden of alleen uitgevoerd kunnen worden met beperkte capaciteit.
Nuts: Nihil.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Door vertraging bedrijfsproces langere inzet nodig.
Kosten: Vertraging van het bedrijfsproces.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Nauwkeurigheid van toepassen. Soort activiteit. Aard van het materiaal.

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

Afhankelijk van de beperking.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen