M04 Windreductie

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M04 Windreductie

M04 Windreductie

Inhoud pagina: M04 Windreductie

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein

overzicht

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Overkapte opslag

90 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij alle agribulkbedrijven.

Niet

Windschermen bij opslag

10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven

NeR (2008), BREF, TALuft

Afscherming bij inlaat en afwerpzijde van transportbanden

50 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij alle agribulkbedrijven.

NeR (2008)

Afscherming transportbanden

 

70 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 30 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008), BREF,TALuft

Afscherming storttrechter

 

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven.

NeR (2008)

Afscherming wegen op onverhard terrein

20 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven.

NeR (2008)

Overkapt beladen

10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 30 % van de agribulkbedrijven.

Niet

Bedrijfszekerheid

 

Medium tot hoog, afscherming is gevoelig voor weersinvloeden.

Beschrijving

Beschrijving

Constructies die mogelijk stof emitteren kunnen worden afgeschermd, overkapt of gedeeltelijk worden ingekapseld. Door deze technieken wordt de windsnelheid gereduceerd. Er worden dus minder sterke (wind)krachten op het verwaaibare materiaal uitgeoefend. Hierdoor wordt de stofemissie beperkt.

Een belangrijk aspect bij windafscherming is dat de windsnelheid boven de afscherming groter is dan de snelheid ten opzichte van ongestoorde aanstroming. Dit effect kan worden gereduceerd door de schermen halfdoorlatend uit te voeren.

Afscherming door middel van een watergordijn of luchtgordijn zijn technisch mogelijk maar worden door het hoge nuts gebruik in de op- en overlag niet toegepast [Eggels, 1984].

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Bouw-en constructiemateriaal.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Bouw- en sloopafval bij afschrijving.
Personeel: Nihil.
Kosten: onbekend

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Manier van afschermen (ontwerp). Windsnelheid.

Afbeelding

Afbeelding

Fig. mo4A storttrechter met windscherm en Fig. mo4B transportband met windscherm [Sneep et. al., 1984]

Emissie

Emissie

De stofreductie bedraagt 20 - 95 % afhankelijk van soort afscherming, activiteit en soort materiaal. Op storthopen is bij een halfdoorlatende afscherming een reductie van 80 % mogelijk. Bij open transportbanden heeft afschermen een reductie van circa 80 % [Visser, 1984].
Het plaatsen van windschermen reduceert de windsnelheid met 50 %. Het indijken heeft een stofreductie van 20 - 40 % [Liekens en Mensink, 2006]

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.