M05 Afsluiting overslag

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M05 Afsluiting overslag

M05 Afsluiting overslag

Inhoud pagina: M05 Afsluiting overslag

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein

overzicht

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Transportbanden

 

70 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij alle agribulkbedrijven.

NeR (2008) en BREF voor S1 en S3, TALuft.

Lossen vrachtwagen en wagons

--

TALuft

Inlaat en afwerpzijde van transportbanden

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 60 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008) en BREF voor S1 en S3

Weegbunkers en overstortputten bij pneumatisch transport

10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 10 % van de agribulkbedrijven.

Niet

Afsluiten bovenkant transportschroef

--

Niet

Bedrijfszekerheid

Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Stofemissie die vrijkomt tijdens de overslag kan beperkt worden door te kiezen voor constructies waarbij de overslagactiviteit (bijna) geheel wordt afgesloten van de buitenlucht. Er zal nooit een gehele afsluiting van de buitenlucht zijn, ook bij flexibele afschermingen blijven er kieren en spleten. Als aanvullende maatregel op het afsluiten kan de afgesloten ruimte op onderruk gehouden worden. Hierdoor zal de afsluiting effectiever de stofemissie kunnen voorkomen (zie maatregel M06: Afzuiging).
Afsluiting van de emissiebron is de meest effectieve methode om windwerking tegen te gaan, de windsnelheid in de ruimte wordt tot bijna 0 m/s gereduceerd. Wanneer de minder sterke (wind)krachten op het verwaaibare materiaal worden uitgeoefend zal het verwaaien gereduceerd worden. Door de afsluiting zal ook voorkomen worden dat een reeds gevormde stofwolk zich uitbreidt [Eggels, 1984].

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Bouw-en constructiemateriaal.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Bouw- en sloopafval bij afschrijving.
Personeel: Schoonhouden ruimtes.
Kosten: Overkappen bestaande transportband EUR 250,= per meter.
Investering gesloten overstortput EUR 30.000.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Volledigheid van afsluiten.

Afbeelding

Afbeelding

Fig. M05 Semi-gesloten wagonbeladingsinstallatie en Fig. M05A Volledig gesloten wagon-beladingsinstallatie

Emissie

Emissie

De reductie van afsluiting van overslag bedraagt 50 tot 80 % voor totaalstof [Visser, 1984].

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Explosiegevaar.