M06 Afzuiging

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M06 Afzuiging

M06 Afzuiging

Inhoud pagina: M06 Afzuiging

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein

overzicht

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Omkaste transportbanden

10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven voor S1 en S2 en bij 20 % van de agribulkbedrijven.

Niet

Lossen vrachtwagen en wagons

--

TALuft

Storttrechter

30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven voor S1 en S2 en bij 60 % van de agribulkbedrijven.

Niet

Stortkoker

20 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven voor S1 en S2 en bij 50 % van de agribulkbedrijven.

Niet

Stortkoker met visbekconstructie

30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij
30 % van de agribulkbedrijven.

Niet

Stortschoen bij pneumatische elevatoren

10 % van de agribulkbedrijven.

Niet

 

 

Technische status

Praktijk

Bedrijfszekerheid

Hoog, afhankelijk van onderhoud

Beschrijving

Beschrijving

Afzuiging kan worden toegepast in situaties met (gedeeltelijke) omkasting of afsluiting. Het afzuigen van de lucht dient om het ontsnappen van stof te voorkomen. Vervolgens wordt de met stof vervuilde lucht naar een stofafscheider geleid.

De maatregel is effectief voor het voorkomen van stofemissies. Voor het effectief functioneren moeten wel grote hoeveelheden lucht worden afgezogen.

Een afscherming zal nooit een gehele afsluiting van de buitenlucht zijn. Ook bij flexibele afschermingen blijven er kieren en spleten. Wanneer er geen afzuiging plaats vindt zal via deze kieren en spleten, door de locale luchtstromen, stof geëmitteerd worden. De afzuiging zorgt voor een luchtstroom van buiten naar binnen. De snelheid van deze luchtstroom is o.a. afhankelijk van de stofconcentratie (afhankelijk van o.a. soort bewerking of soort transport), deeltjesgrootte verdeling en dichtheid van de deeltjes. Een transportbandventilatie kan volstaan met een snelheid van 0,5 m/s, terwijl bij een brekerinstallatie de vereiste snelheid zal liggen tussen 3-12 m/s.

De plaats van de afzuiging is afhankelijk van de richting en snelheid van de locale luchtstromen. Tevens moet de vorming van extra stof worden voorkomen. De luchtsnelheid in het leidingwerk van de afzuiging moet groot genoeg zijn om stofneerslag te voorkomen, anderzijds moet een te hoge snelheid worden voorkomen om slijtage te minimaliseren. Over het algemeen treden snelheden van circa 20 m/s in het leiding werk op. Bij overbrugging van kleine afstanden zijn lagere snelheden (tot 10 m/s) mogelijk.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering ventilatoren, leidingwerk en filtersysteem.
Nuts: Energieverbruik (ventilator afhankelijk van debiet en drukval).
Hulp- en reststoffen: Filtermateriaal.
Na afschrijving: Schroot.
Personeel: Onderhoud ventilatoren reinigingstechniek en schoonhouden leidingwerk.
Kosten:
Investering voor een installatie van met capaciteit >100.000 m3/u:
EUR 1-4 per m3/h. Installatie 10.000-100.000 m3/u: EUR  4-7 per m3/h. Installatie 1.000-10.000 m3/u: EUR 7-13 per m3/h. Installatie <1.000 m3/u:
EUR >13 per m3/h.
Kosten filtermateriaal per m2: Dralon EUR 15, Nomex EUR 60,
PTFE EUR 80 en glasvezel EUR 180.
Operationele kosten EUR 0,5-1,5 per m3/u.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Volledigheid van de afsluiting. Afzuigdebiet. Stort snelheden. Aard materiaal. Type filterdoek.

Afbeelding

Afbeelding

Figuur M06 Behuizing overslagpunt met afzuiging

Emissie

Emissie

Een volledig omsloten stofbron, voorzien van een doelmatige afzuiging met een doekfilter, heeft naar schatting een totaalstof emissiereductie van 99 % [Eggels, 1984]. Wanneer de onderdruk in het besloten gedeelte onvoldoende is zal de reductie aanzienlijk lager zijn.
De restconcentratie na een doekfilter bedraagt maximaal 5 mg/m3 en bestaat hoofdzakelijk uit de fractie PM10.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De afgezogen stof kan teruggevoerd worden in de materiaalstroom. Gebruikt filtermateriaal moet worden afgevoerd. Elektriciteitsverbruik. Geluidsbelasting. Explosiegevaar.