M07 Monitoren

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M07 Monitoren

M07 Monitoren

Inhoud pagina: M07 Monitoren

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot

overzicht

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Geen zichtbare stofpluimen bij storttrechters

30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 80 % van de agribulkbedrijven.

NeR (2008)

Meetsysteem

10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven.

Niet

Weersverwachting

--

Niet

Beschrijving

Beschrijving

Monitoren draagt bij aan het verminderen van stofemissie omdat door monitoren tijdig ontdekt wordt als ergens teveel emissies vrijkomt, zodat direct actie kan worden ondernomen. Het monitoren kan bestaan uit visuele waarnemingen, een meetsysteem of een weersverwachtingsysteem.

Bij visuele waarnemingen wordt gekeken of er zichtbare stofpluimen ontstaan. Een nadeel van deze monitoring is dat deze alleen bij daglicht uitgevoerd kan worden.

Een meetsysteem meet de stofconcentratie rond een stofbron en kan een schatting geven van de stofemissie van de bron. Het meetsysteem bestaat uit een aantal stofmonitoren (minimaal 3) die op een aantal plaatsen rond de stofbron zijn geplaatst. De plaatsen moeten zodanig gekozen zijn dat bij alle verschillende windrichtingen de stofemissie van de stofbron onderscheiden kan worden: zowel aan de loefzijde als lijzijde moet de stofconcentratie bepaald worden. De monitoren moeten de stof immissieconcentraties direct meten en onvertraagd naar de controlekamer zenden. De meetwaarden van het systeem kunnen ook gebruikt worden om getroffen stofreducerende maatregelen te evalueren. Een voordeel van het systeem is dat het zowel overdag als 's nacht en onder alle weersinvloeden kan worden toegepast.

Door gebruik maken voor de weersverwachting kunnen werkzaamheden worden ingepland. Het oppakken en storten kan dan uitgevoerd worden bij gunstige weersomstandigheden waarbij de stofverspreiding wordt beperkt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Bij een meetsysteem investering in meetapparatuur en inrichting van meetlocaties. Bij een weersverwachtingsysteem vertraging van het bedrijfsproces.
Nuts: Nihil.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Alertheid en bij een meetsysteem onderhoud en kallibratie.
Kosten: Meetsysteem: van een eenvoudige monitor van EUR 7.000 tot EUR 50.000 voor een geavanceerde monitor.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Onderhoud en betrouwbaarheid van het systeem. Dekkingsgraad van het systeem. Alertheid van personeel. De te treffen maatregelen na alarmering.

Emissie

Emissie

De stofreductie van het systeem is afhankelijk van de respons van het personeel (in de controlekamer) en van de maatregelen die getroffen worden. Wanneer het zichtbare stofpluimen worden waargenomen of wanneer het meetsysteem aangeeft dat de stofemissie boven een bepaald waarde komt kunnen maatregelen genomen worden om de stofemissie te beperken. Deze maatregelen kunnen liggen op het organisatorisch vlak (bijvoorbeeld staken of aanpassen/staken van activiteiten) of het snel kunnen inzetten van technische ingrepen (bijvoorbeeld nat maken of het aanleggen van een waternevel).

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen