M08 Milieuzorgsysteem

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > M-maatregelen > M08 Milieuzorgsysteem

M08 Milieuzorgsysteem

Inhoud pagina: M08 Milieuzorgsysteem

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot

overzicht

Techniek

In vergunning bij

Genoemd in document:

Milieuzorgsysteem

--

Niet

Beschrijving

Beschrijving

In een milieuzorgsysteem zijn procedures vastgelegd die uitgevoerd moeten worden betreffende belangrijke milieuaspecten. Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kunnen ook kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water, grondstoffen en door het voorkomen van boetes). Aspecten betreffende stofemissies kunnen ook worden opgenomen in het milieuzorgsysteem. In het zorgsysteem kan bijvoorbeeld beschreven worden dat:

  • Voldaan moet worden aan wet- en regelgeving
  • Milieu-risico's beheerst moeten worden
  • Gestreefd moet worden naar (permanente) verbetering van de milieuprestaties

Een milieuzorgsysteem kan op basis van NEN-EN-ISO 14001 worden opgesteld.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Opzetten van een registratiesysteem. Doorvoeren van maatregelen.
Nuts: Besparing op energie, water en grondstoffen mogelijk.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Bijhouden registraties. Doorvoeren van maatregelen.
Kosten: Initiële kosten: opzetten van een systeem. Vervolgens kosten voor het naleven van de beschreven procedures.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Kwaliteit externe audit. Naleving van de procedures.

Emissie

Emissie

Afhankelijk van wat is vastgelegd in het zorgsysteem.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door integrale afwegingen zal er altijd winst voor het milieu zijn.