T 0.1 Grijper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T 0.1 Grijper

T 0.1 Grijper

Inhoud pagina: T 0.1 Grijper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet

Beschrijving

Beschrijving

Grijpers zijn technische installaties met twee of meer controleerbare schalen, die geopend in het bulkmateriaal dringen, het materiaal oppikken door te sluiten en het nadien storten door weer te openen. Grijpers worden normaal gebruikt om materiaal op te pakken en weer ergens anders te storten. De techniek grijpers wordt hier toegelicht en wordt bij het onderdeel ‘storten’ niet nogmaals besproken.
De meeste stofemissies ontstaan als de volgeladen grijper geopend wordt, bij het storten. Hoe groter de valhoogte, hoe groter deze emissie zal zijn.
Bij niet afgesloten grijpers kan de wind aan de bovenzijde van de grijper stof doen opwaaien tijdens het proces. Echter, geheel afgesloten grijpers zijn niet wenselijk omdat verdringingslucht moet kunnen ontsnappen.
Gemorst goed is ook een stofbron bij wind of na uitdroging [Sneep et al., 1984]. Morsen komt voor als de grijper te vol wordt getrokken en niet sluit of indien de messen niet goed afsluiten door vervorming. Ook tijdens het morsen kan stof verwaaien.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Grijper.
Nuts: Enige energie.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel:Onderhoud.
Kosten: Een balanskraan met grijper met een capaciteit van 600 t/u kost EUR 1.200.000.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding

Afbeelding

Figuur T0.1 Conventionele grijper

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Afhankelijk van valhoogte en morsen.
  • Omvang stofreductie: Niet van toepassing
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Onbekend