T0.1-OP1 Code goed gebruik grijper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T 0.1 Grijper > T0.1-OP1 Code goed gebruik grijper

T0.1-OP1 Code goed gebruik grijper

Inhoud pagina: T0.1-OP1 Code goed gebruik grijper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven:Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse:S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven:Groot + klein
Genoemd in document:NeR (2008)
Bedrijfszekerheid:Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het oppakken, storten en door morsen beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval:

  • Geen grijpers gebruiken die bovenaan niet afgesloten zijn
  • Schalen goed gesloten houden bij beweging van de grijper
  • Geen bruuske bewegingen maken bij zwenken
  • Grijper traag openen
  • Grijper zo laag mogelijk boven storthoop openen
  • Bij beladen van schepen, grijper pas openen wanneer deze in het ruim is gedaald
  • Bij beladen met storttrechter, grijper pas openen wanneer deze onder de bovenwand van de storttrechter is gezakt
  • Grijpers reinigen na gebruik

Na het lossen de grijper in gesloten toestand terugvoeren

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Vertraging bij lossen.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud, vertraging bij lossen.
Kosten: Niet bekend

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. Soort grijper. Windsnelheid. Valhoogte. Naleving van de code van goed gebruik en borging van het naleven.

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • - Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Afhankelijk van de maatregelen die worden doorgevoerd
Ontwikkelingsstadium

Ontwikkelingsstadium

praktijkVoor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen milieubelasting.
Wanneer morsen wordt vermeden zal water en bodem. minder worden verontreinigd.