T0.1-OP2 Onderhoudsplan grijper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T 0.1 Grijper > T0.1-OP2 Onderhoudsplan grijper

T0.1-OP2 Onderhoudsplan grijper

Inhoud pagina: T0.1-OP2 Onderhoudsplan grijper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven:Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse:S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven:Groot + klein
Genoemd in document:TALuft
Bedrijfszekerheid:Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Door de grijpers goed te onderhouden wordt voorkomen dat morsemissie optreedt doordat de grijper niet meer goed sluit. Het onderhoudsplan geeft aan:

  • Op welke wijze en met welke frequentie grijpers onderhouden worden
  • Eventueel dat er voldoende reserve grijpers aanwezig zijn om beschadigde grijpers direct te kunnen vervangen (zie T01-OP3)
Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bedrijfseffecten:
Investering: Geen
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Beperkt.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Frequentie onderhoud.

Processtap

Processtap

Oppakken 

 

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Mors en daarmee stofemissie ten gevolge van slecht sluitende grijpers wordt voorkomen
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.