T0.1-OP3 Reserve grijper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T 0.1 Grijper > T0.1-OP3 Reserve grijper

T0.1-OP3 Reserve grijper

Inhoud pagina: T0.1-OP3 Reserve grijper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Als er voldoende reserve grijpers aanwezig zijn kan een beschadigde grijper direct worden vervangen waardoor morsemissie door het werken met een slecht sluitende grijper voorkomen wordt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Extra grijper en stilleggen bedrijfsvoering bij wisselen van de grijper (circa ¼ uur).
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Wisselen van de grijper.
Kosten: Gesloten grijper van 13 m3: EUR 42.000 [EIPPCB, 2004], gesloten grijper 24 m3 EUR 76.000.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Naleving protocol van het wisselen.

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Mors en daarmee stofemissie ten gevolge van een slecht sluitende grijper wordt voorkomen
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.