T0.1-OP4 Aanpassen grijper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T 0.1 Grijper > T0.1-OP4 Aanpassen grijper

T0.1-OP4 Aanpassen grijper

Inhoud pagina: T0.1-OP4 Aanpassen grijper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Bovenafdichting: NeR (2008) voor (S1-S4), BREF
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Het aanpassen van de grijper kan zorgen voor een beperking van de stofemissie. De volgende aanpassingen zijn mogelijk:

  • Bovenafdichting. Echter geheel afgesloten grijpers zijn niet wenselijk omdat verdringingslucht moet kunnen ontsnappen
  • Vlakke afwerking van grijper
  • Afdichting (zij)messen: Rubber, zaagtandprofiel, overlappende messen
  • Horizontale sluitcurve (hierdoor wordt de storthoogte verkleind)
  • Plaatsen windschermen

Keuze juiste grijper per situatie. Met een eenvoudig wisselsysteem voor grijpers kan voorkomen worden dat producten met een niet ideale grijper wordt gelost [GEM, 1995]

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering materiaal.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Gesloten grijper van 13 m3: EUR 42.000 [EIPPCB, 2004], gesloten grijper 24 m3 EUR 76.000.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. Soort grijper en aanpassingen. Windsnelheid. Valhoogte.

Afbeelding

Afbeelding

Figuur T0.1-OP4 Afgesloten grijper

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Gesloten grijper geeft een 50 % reductie ten opzichte van een open grijper [van Harmelen et al., 2002]. Afdichting beperkt emissie door verwaaiing, sluitcurve en wisselsysteem beperkt emissie bij lossen
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.