T0.1-OP5 Automatiseren grijper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T 0.1 Grijper > T0.1-OP5 Automatiseren Grijper

T0.1-OP5 Automatiseren grijper

Inhoud pagina: T0.1-OP5 Automatiseren grijper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot
Genoemd in document: TALuft (smooth start)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Bij geautomatiseerde grijpers worden de grijpers automatisch gestuurd. De kraanmachinist stuurt het oppakken van de bulk. De gesloten grijper wordt zonder verdere tussenkomst van de machinist automatisch naar de stortplaats gebracht. De grijper wordt op een vooraf ingestelde hoogte gelost. Alleen toepasbaar op vaste kranen en kranen op rails. De optimalisatie zorgt voor minder stofemissie door storten en foutief menselijk handelen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering automatisering.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Goed stellen van de sturing en automatische valhoogte.

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Stofemissie door foutief menselijk handelen wordt vermeden en stofemissie bij storten wordt beperkt door optimalisatie storthoogte
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.