T 0.2 Pneumatisch oppakken

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T0.2 Pneumatisch oppakken

T 0.2 Pneumatisch oppakken

Inhoud pagina: T 0.2 Pneumatisch oppakken

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven:Droge bulkmaterialen met een dichtheid <1,2 g/cm3 zoals graan (maïs), aluminiumoxide, petroleum cokes, cement, kalksteen, klei, kunstmest, zout, bloem.
Stuifklasse:S1, S2, S3, S4
Grote/kleine bedrijven:Groot
Genoemd in document:NeR(2008)
Bedrijfszekerheid:Medium: Afhankelijk van onderhoud

Beschrijving

Beschrijving

Een pneumatisch losser zuigt het bulkgoed door het creëren van onderdruk door een gesloten buizensysteem.
Naast het oppakken kan het bulkgoed ook verder pneumatisch getransporteerd worden.
Stofemissies kunnen vrijkomen bij de uitblaas van het onderdruksysteem.
Een pneumatische zuiger is een gesloten systeem, waardoor de stofemissie gecontroleerd kan worden. Achter de lucht afscheider kan een doekenfilter worden geplaatst. In theorie zijn emissieniveaus van 5 mg/m3 haalbaar, in de praktijk van 20-25 mg/m3 [EIPPCCB, 2004].

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Zuigerinstallatie.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen: Filterdoek.
Personeel: Bediening zuiger, onderhoud.
Kosten: Pneumatische zuiger 1000 Nm3/u (~600 t/u) heeft een investering van EUR 1.500.000-1.750.000.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Type luchtafscheider.
Stofbepalende fasen: Uitblaas van de luchtafscheider.

Afbeelding

Afbeelding

Figuur T0.2 Pneumatisch lossen [GEM, 1995]

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Continu lossysteem heeft een stofemissiereductie van 50 % ten opzichte van het gebruik van een grijper [van Harmelen et al., 2002].
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Veel energie (lichte materialen 1 kWh/t, zware materialen 2 kWh/t).
Explosiegevaar.