T 0.3 Emmerladder of elevator

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T0.3 Emmerladder of elevator

T 0.3 Emmerladder of elevator

Inhoud pagina: T 0.3 Emmerladder of elevator

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort Bedrijven:Poederige tot gemiddeld klonterige bulkgoederen zoals: bloem, maïs, peulvruchten, zand, kolen, kalk, cement of as.
Stuifklasse:S1, S2, S3, S4
Grote/kleine bedrijven:Groot + klein
Genoemd in document:Niet
Bedrijfszekerheid:Medium, afhankelijk van onderhoud.

Beschrijving

Beschrijving

Bij emmerladders pikken emmers materiaal op. Deze emmers zijn bevestigd aan een bewegende ketting of transportband.
Naast het oppakken kan het bulkgoed ook verder met een emmerladder worden getransporteerd.
Een emmerladder of elevator is een continu mechanisch transportmiddel. De emmerladder kan omhuld zijn of is open. De open elevators zijn een soort schrapers. De gesloten systemen kunnen voorzien worden van een afzuigsysteem om de stofemissie te beperken. De omkasting moet bij slijtage worden vervangen. Bij het opscheppen en lossen kan wel stof vrijkomen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Installatie elevatoren.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen: Slijtage ketting en emmers.
Personeel: Bediening, onderhoud.
Voor een installatie met een capaciteit van 1200-1500 t/u was in 2000 een investering van EUR 4.000.000 nodig [EIPPCB, 2004].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Mate van omhulling. Windsnelheid. Valhoogte.
Stofbepalende fasen: Opscheppen en lossen.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)

Afbeelding

Afbeelding

Figuur T0.3 Bekerelevator [GEM, 1995]

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Continu lossysteem heeft een stofemissiereductie van 50 % ten opzichte van het gebruik van een grijper [van Harmelen et al., 2002].
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Veel energie (0,3 tot 0,8 kWh/t), hoger energie verbruik in vergelijking met een grijper.
Explosiegevaar.