T 0.4 Verticale transportschroef

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T0.4 Verticale transportschroef

T 0.4 Verticale transportschroef

Inhoud pagina: T 0.4 Verticale transportschroef

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Poederige tot gemiddeld klonterige bulkgoederen zoals: bloem, maïs, peulvruchten, zand, kolen, kalk, cement of as.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Medium afhankelijk van onderhoud
Praktijk: Medium afhankelijk van onderhoud

Beschrijving

Beschrijving

Transportschroeven werken materiaal op doormiddel van een draaiende schroef. Een transportschroef wordt gevoed vanuit een bunker (ruim van een schip) of door een grijper.
Naast het oppakken kan het bulkgoed ook verder met een transportschroef worden getransporteerd (zie T14).
Verticale transportschroeven zijn altijd gesloten. Stofemissies treden vooral op bij de laad- en lospunten.
Transportschroeven kunnen enkel bovenaan geopend zijn en zijn daarom minder onderhevig aan de invloed van wind.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Installatie elevatoren.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen: Slijtage schroef.
Personeel: Bediening, onderhoud.
Voor een installatie met een capaciteit van 800 t/u was in 1999 een investering van EUR 4.000.000 nodig.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze afschermen van
laad- en lospunten. Valhoogte bij lospunt. Windsnelheid.
Stofbepalende fasen: Laad- en lospunten.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Afsluiting overslag (M05)

Afbeelding

Afbeelding

Figuur T0.4 Verticale transportschroef voor het lossen

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Stofemissiereductie van 50 % ten opzichte van het gebruik van een grijper [van Harmelen et al., 2002].
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Veel energie (0,3 tot 0,8 kWh/t), hoger energie verbruik in vergelijking met een grijper.
Explosie gevaar.