T0.5-OP1 Code goed gebruik mobiel laadsysteem

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Oppakken > T0.5 Mobiele laadsystemen > T0.5-OP1 Code goed gebruik mobiel laadsysteem

T0.5-OP1 Code goed gebruik mobiel laadsysteem

Inhoud pagina: T0.5-OP1 Code goed gebruik mobiel laadsysteem

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: NeR (2008)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het gebruik van mobiele laadsystemen beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval:

  • Geleidelijk storten
  • Niet morsen
  • Geringe storthoogte
  • Niet laden bij hoge windsnelheden
  • Niet rijden met overbeladen laadbak

Overslag staken indien gelet de stuifklasse de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:

Klasse en windsnelheid
Klasse Windsnelheid
S1 e S2 8 m/s
S3 14 m/s
S4 en S5 20 m/s

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Vertraging bij handeling.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud, vertraging bij handeling.
Kosten: Afhankelijk van welke maatregelen worden doorgevoerd.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. Windsnelheid. Valhoogte.
Naleving van de code van goed gebruik en borging van het naleven.

Afbeelding

Afbeelding

Figuur T0.5-OP1 Juist gebruik mobiel laadsysteem [EIPPCB, 2004]

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Afhankelijke van welke maatregelen worden doorgevoerd
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.