T3.1 Opslag

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.1 Opslag

T3.1 Opslag

Inhoud pagina: T3.1 Opslag

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Volgens de NeR (2008) alleen toegestaan met een aanvullende maatregel of in combinatie met een optimalisatie techniek.
Bedrijfszekerheid: Hoog.

Beschrijving

Beschrijving

Open opslag is buitenopslag van (stuifgevoelig) materiaal. De uitvoering en opbouw van de opslag wordt bepaald door terreinvorm, beschikbare apparatuur en werkwijze. Opslagterreinen zijn alleen een bron van stof als door wind of ten gunste van bewegingen van de machinerie (stuifgevoelig) materiaal in beweging komt. De windsterkte is bepalend voor de stofemissie [Sneep et al., 1984].

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Perceel.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Nihil.
Kosten: Onbekend

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Meteorologische omstandigheden (windsnelheid, neerslag). Oriëntatie ten opzichte van de wind. Bewegingen machinerie.
Stofbepalende fasen: Bij opbouw van de hopen en bij het afgraven wordt d meeste tof geëmitteerd omdat het materiaal dan in beweging is.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Windreductie (M04)

Optimalisatie techniek:
Afdekken (T3.1-OP1)
Toepassen korstvormer (T3.1-OP2)
Compacteren bovenlaag (T3.1-OP3)
Zelfsteunende afdekking (T3.1-OP4)
Lay-out opslaghopen (T3.1-OP5)

Vervanging door:
Gesloten opslag (T3.2)

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang fijnstofemissie: Kolen en ijzererts: 4,1 t/ha/j; mineralen 8,2 t/ha/j [zonder enige maatregel](Peutz, 2006). Kolen en ertsen: 1 t/ha/j (Vrins, 1999). Erosiegevoelige gronden 0,35 t/ha/j (Chardon & van der Hoek, 2002)
  • Omvang stofreductie: Niet van toepassing
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen