T3.1-OP1 Afdekken

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.1 Opslag > T3.1-OP1 Afdekken

T3.1-OP1 Afdekken

Inhoud pagina: T3.1-OP1 Afdekken

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: In vergunning bij 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 30 % van de agribulkbedrijven.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: NeR (2008)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Om de verspreiding van stofemissies bij opslag te voorkomen kan de materiaalhoop worden afgedekt. Hierdoor wordt het effect van de windwerking tegengegaan. Wanneer minder sterke (wind)krachten op de verwaaibare producten worden uitgeoefend zal het verwaaien gereduceerd worden. Het opgeslagen product kan worden afgedekt met: zeil, (fijnmazig)net of doek, tarpaulines. Het afdekken wordt alleen toegepast indien de opslag voor langere tijd is.[Sneep et al., 1984]. Deze techniek is niet geschikt voor kortdurende opslag omdat afdekken arbeidsintensief is.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Aanschaf materieel.
Nuts: Nihil.
Hulp- en reststoffen: Afval na afschrijving.
Personeel: Aanbrengen afdekking.
Kosten:
Afhankelijk van grootte en materiaal. Kan oplopen tot enkele duizenden Euro's. Installaties en verwijdering van netten en tarpaulines is zeer arbeidsintensief.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Keuze afdekmateriaal. Zorgvuldigheid van toepassen. Snelheid van afdekken. Windsnelheid in verband met handelbaarheid van het afdekmateriaal.
Stofbepalende fasen: Voor het afdekken na het verwijderen van het afdekmateriaal zal de meeste stofvorming plaats hebben.

Afbeelding

Afbeelding

Afdekken

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Wanneer een opslag afgedekt wordt bedraagt de stofemissiereductie 50 - 100 % afhankelijk van het gebruikte afdekmateriaal, soort afgedekt product en volledigheid van afdekken [Visser, 1984]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Minimale belasting