T3.1-OP2 Toepassen korstvormer

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.1 Opslag > T3.1-OP2 Toepassen korstvormer

T3.1-OP2 Toepassen korstvormer

Inhoud pagina: T3.1-OP2 Toepassen korstvormer

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: In vergunning bij 50 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: NeR (2008)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

De korstvormer, bindmiddel of vastleggend middel wordt vermengd met water op het product gesproeid. Daardoor ontstaat een laag die verstuiving en verspreiding van stof voorkomt of beperkt. Tijdens vorst kan een korstvormer niet worden aangebracht [Sneep et al., 1984]. Deze techniek is niet geschikt voor kortdurende opslag omdat het aanbrengen van een korstvormer enige tijd vergt. Een korstvormer heeft een langdurige werking, van enige weken tot enkele maanden.

Technische status: Het toepassen van schuimvormers wordt getest en wordt niet in de praktijk gebruikt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: aanschaf korstvormer en materieel om de korstvormer aan te brengen.
Nuts: Bij korstvormer water en elektriciteit.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Aanbrengen korstvormer.
Kosten:
Aanleg waterbekken EUR 100 per m3. Sproeipaal EUR 10.000 à
EUR 15.000. Gebruik dokwater EUR 0,02 per m3. Tevens zijn er pompen en leidingen noodzakelijk. Kosten voor toepassen korstvormer (water, energie en additief) EUR 0,02 per ton besproeid bulkgoed (in 2000) [EIPPCB, 2004].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Niet toepasbaar bij vorst. Zorgvuldigheid van toepassen. Soort korstvormer. Duur van toepassen. Meteorologische omstandigheden (windsnelheid, neerslag). Soort materiaal. Snelheid van toepassen van de korstvormer.
Stofbepalende fasen: Voor het aanbrengen van de korstvormer en na het afgraven van de eerste laag (die afgedekt is met de korstvormer) zal de meeste stofvorming plaats hebben.

Afbeelding

Afbeelding

Opslaghopen met juist aangebrachte korstvormer [EMO,2008B]

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: De totaalstof emissiereductie van het toepassen van een korstvormer bedraagt 50 - 99 % afhankelijk van de effectiviteit van de korstvormer, het soort materiaal en de nauwkeurigheid van aanbrengen [Visser, 1984]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Voor het toepassen van een korstvormer is water noodzakelijk en het gebruik van een (niet milieubelastende) additief.