T3.1-OP3 Compacteren bovenlaag

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.1 Opslag > T3.1-OP3 Compacteren bovenlaag

T3.1-OP3 Compacteren bovenlaag

Inhoud pagina: T3.1-OP3 Compacteren bovenlaag

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: In vergunning bij 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Om bij opslag stofvorming te voorkomen kan de bovenlag van de materiaal hoop worden gecompacteerd. Dit beperkt de verstuiving van het materiaal en daarmee de verspreiding van stofemissies. Het compacteren kan uitgevoerd worden door aandrukken of aantrillen. Deze techniek is niet geschikt voor kortdurende opslag omdat het compacteren enige tijd vergt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Aanschaf materieel voor compacteren.
Nuts: Brandstof.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Voor het compacteren.
Kosten: Onbekend

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Zorgvuldigheid van toepassen. Soort materiaal. Frequentie van toepassen. Meteorologische omstandigheden(windsnelheid, neerslag). Snelheid van compacteren.
Stofbepalende fasen: Voor het aanbrengen van de compacte bovenlaag en na het afgraven van de bovenlaaglaag (die gecompacteerd is) zal de meeste stofvorming plaats hebben.

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: De stofreductie van aandrukken of trillen is afhankelijk van mate van verdichting en soort product dat verdicht is
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen