T3.1-OP4 Zelfsteunende Afdekking

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.1 Opslag > T3.1-OP4 Zelfsteunende Afdekking

T3.1-OP4 Zelfsteunende Afdekking

Inhoud pagina: T3.1-OP4 Zelfsteunende Afdekking

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Bij agribulkbedrijven in de VS toegepast.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Onbekend
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Onbekend

Beschrijving

Beschrijving

Bij zelfsteunende afdekking wordt het materiaal onder een zeil gestapeld zodat de opslaghoop groeit onder de bedekking. Het zeil wordt op onderdruk gehouden. Geschikt voor kortdurende opslag.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Aanschaf materiaal (zeilen, onderdruksysteem).
Nuts: Energie voor onderdruksysteem.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Aanbrengen afdekking.
Kosten: Onbekend

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Nauwkeurigheid van afdekken. Windsnelheid. Onderdruksysteem. Soort materiaal.
Stofbepalende fasen: Bij het in opslag brengen en uit opslagen halen is er kans op stofvorming.

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Tijdens opslag is er geen emissie. Stofemissies treden nog wel op bij het maken en ledigen van de opslaghoop [Torfs et al, 2006]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Afval: Na afschrijving van het afdekzeil.