T3.1-OP5 T3.1-OP5

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.1 Opslag > T3.1-OP5 Lay-out opslaghopen

T3.1-OP5 T3.1-OP5

Inhoud pagina: T3.1-OP5 T3.1-OP5

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: In vergunning bij 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: NeR (2008)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

De impact van de wind op een opslaghoop is het minste als de lengterichting van de opslaghoop parallel ligt met de meest voorkomende windrichting. Naast de windrichting speelt ook de vorm van de hoop een rol. Het vrije oppervlak (verwaaibare oppervlak) reduceren door: aantal hopen beperken, hellingshoek optimaliseren (voor kegelhopen is deze hoek 55º, niet haalbaar bij elk materiaal). Geschikt voor kortdurende opslag.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Wanneer de lay-out moet worden aangepast aan de geografische ligging of wanneer de aanmaak van een hoop niet leidt tot gewenste helling
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Nihil.
Kosten: Onbekend

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Ontwerp lay-out. Zorgvuldigheid van toepassen. Soort opgeslagen product. Meteorologische omstandigheden (windsnelheid, windrichting en neerslag).
Stofbepalende fasen: Bij opbouw van de hopen en bij het afgraven wordt d meeste tof geëmitteerd omdat het materiaal dan in beweging is.

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Stofreductie door minder windkracht op de opslag en beperking van verwaaibaar oppervlak
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Minimaal