T2.1-OP1 Code goed gebruik storttrechter

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Storten > T2.1 Storttrechter > T2.1-OP1 Code goed gebruik storttrechter

T2.1-OP1 Code goed gebruik storttrechter

Inhoud pagina: T2.1-OP1 Code goed gebruik storttrechter

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: BREF, NeR (2008), TALuft
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het gebruik van de storttrechter beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval:

  • Geleidelijk storten
  • Niet morsen
  • Geringe storthoogte
  • Niet rijden met overbeladen laadbak
  • Niet laden bij hoge windsnelheden
  • Overslag staken indien gelet de stuifklasse de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:

Klasse en Windsnelheid

Klasse

Windsnelheid

S1 en S2

8 m/s

S3

14 m/s

S4 en S5

20 m/s

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Vertraging bij lossen.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Vertraging bij lossen.
Kosten: Onbekend.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik van grijper. Windsnelheid. Valhoogte. Naleving van de code van goed gebruik en borging van het naleven.

Processtap

Processtap

Storten

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Afhankelijk van de maatregelen die worden doorgevoerd
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.