T2.1-OP3 Keerschotten of rooster

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Storten > T2.1 Storttrechter > T2.1-OP3 Keerschotten of rooster

T2.1-OP3 Keerschotten of rooster

Inhoud pagina: T2.1-OP3 Keerschotten of rooster

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven:Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse:S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven:Groot + klein
Genoemd in document:Niet
Bedrijfszekerheid:Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Het plaatsen van keerschotten bovenin de valput zorgt voor een verlaging van de effectieve valhoogte tot aan de top van de stortput en houdt stof tegen nadat het materiaal verder glijdt en in de stortput valt. Er zijn mobiele en vaste keerschotten. Mobiele keerschotten gaan pas open op het moment dat het lossen start. Na de losactiviteit sluiten de keerschotten weer. Vaste keerschotten hebben een lagere bedrijfslasten (minder onderhoud, hogere bedrijfszekerheid).

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Enige vertraging bij lossen.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud, enige vertraging bij lossen.
Kosten voor nieuwbouw van een valput met afzuigsysteem bedragen
EUR 100.000 - EUR 225.000 voor een capaciteit van 7.500 kg [EIPPCB, 2004].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Valhoogte en valsnelheid. Aantal en grootte van de keerschotten per oppervlakte. Windsnelheid.

Afbeelding

Afbeelding

Keerschotten of rooster

Processtap

Processtap

Oppakken

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Keerschotten in combinatie met een afzuigsysteem geeft een stofreductie van 60 % [EIPPCB, 2004]. Mobiele keerschotten hebben een hogere stofreductie dan vaste keerschotten
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Wanneer morsen wordt vermeden zal water, lucht en bodem minder worden verontreinigd.