T2.2-OP1 Aangepast uiteinde

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Storten > T2.2 Laadpijp/vulbuis > T2.2-OP1 Aangepast uiteinde

T2.2-OP1 Aangepast uiteinde

Inhoud pagina: T2.2-OP1 Aangepast uiteinde

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Laadbalg wordt bij vrachtwagens algemeen gebruikt.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein afhankelijk van systeem
Genoemd in document: BREF (S1-S4), NeR (2008) (S1-S4), TALuft
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Een aangepast uiteinde van een laadpijp of vulbuis zorgt voor afscherming van het uiteinde: neervallend materiaal wordt zo beschermd tegen de wind en daarmee wordt de stofverspreiding beperkt. De afscherming is meestal een metalen constructie met een rubberen buis of rubberen flappen. De volgende kunnen o.a. worden toegepast: S-bocht, visbek, laadbalg/telescopische slurf en banaan of broekstuk.

S-bocht: Remt de valsnelheid en de voornaamste stofontwikkeling in de laadbuis.

T2.2-OP1A Laadpijp met S-bocht 

Visbek: Een visbek is een klep op het einde van een laadsysteem die automatisch wordt geopend en dicht gaat. De klep gaat pas open als de vulbuis gedeeltelijk gevuld is. Het stof wordt in de vulbuis gevormd. Het materiaal verlaat het systeem daardoor met een zeer lage valsnelheid en dat zorgt voor lagere stofemissies.
Stortgoot met visbek
Laadbalg/telescopische losslurf: Flexibel uiteinde gemonteerd op de vulinstallatie. De balg rust tijdens het laden op het stortgoed, hierdoor ontstaat geen stofvorming bij het neervallen.
Monterbare laadbalg

 

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering, enige vertraging bij lossen.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen : Geen.
Personeel: Enige vertraging bij lossen.
Kosten:
Bij een visbek is onderhoud noodzakelijk. Overige aangepaste uiteinden zijn eenvoudige technische aanpassingen en hebben lage investering kosten.
Investering van een S-bocht op een stortgoot met een capaciteit van 400 t/u bedraagt EUR 70.000. Een laadbalg kost EUR 30.000.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Wijze van uitvoering. Juiste toepassing. Windsnelheid.

Processtap

Processtap

Storten

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Afhankelijk van uitvoering en manier van toepassen
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen