T2.4 Legen wagon of vrachtwagen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Storten > T2.4 Legen wagon of vrachtwagen

T2.4 Legen wagon of vrachtwagen

Inhoud pagina: T2.4 Legen wagon of vrachtwagen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Vrachtwagens lossen hun laadbakken door achterwaarts of zijdelings te kiepen. Het materiaal wordt gestort in een stortput of op een brede transportband. Wagons worden onderaan geopend en het materiaal wordt opgevangen in een stortput. Het legen van wagons of vrachtwagens veroorzaakt veel stofemissies door de grote valhoogte.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering.
Nuts: Nihil.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten:  Onbekend.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal Storthoogte en valsnelheid. Afscherming van de stortput. Windsnelheid.
Stofbepalende fasen: Tijdens het storten.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperking (M02)
Afsluiting overslag (M05)
Afzuiging (M06)

Optimalisatie techniek:
Afdekken beladen transportsystemen (T2.2-OP4)
Keerschotten of rooster (T2.1-OP3)

Processtap

Processtap

Storten

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Afhankelijk van storthoogte en valsnelheid
  • Omvang stofreductie: Niet van toepassing
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.