T1.1-OP1 Reinigen transportband

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.1 Conventionele transportband  > T1.1-OP1 Reinigen transportband

T1.1-OP1 Reinigen transportband

Inhoud pagina: T1.1-OP1 Reinigen transportband

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Door het reinigen van de transportband wordt eventueel aangekoekt materiaal van de transportband verwijderd zodat dit niet meegevoerd wordt met de terugkerende band. Op die manier wordt voorkomen dat aangekoekt materiaal onderweg loslaat en stofemissies veroorzaakt.
Reinigen kan plaatsvinden door: Schraper bij afstortpunt, afschrapen met roterende elevator, wassen met water, wegblazen met perslucht, afkloppen, afzuigen, band omkeren na keerpunt, zelfreinigende opvanggoot.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Geringe investering.
Nuts: Nihil.
Hulp- en reststoffen: Percolaat bij wassen met water, vervuilde reststroom.
Personeel: Onderhoud (afstellen) en schoonmaken.
Kosten: Onbekend.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Soort reinigingssysteem. Onderhoud van het reinigingssysteem.

Afbeelding

Afbeelding

Reinigen transportband

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Stofreductie 20 - 40 %, afhankelijk van product.
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.