T1.1-OP2 Code goed gebruik transportband

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.1 Conventionele transportband  > T1.1-OP2 Code goed gebruik transportband

T1.1-OP2 Code goed gebruik transportband

Inhoud pagina: T1.1-OP2 Code goed gebruik transportband

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: BREF (S4, S5), NeR (2008)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij van transportband worden beperkt. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval:

  • Voorkom trillingen. Door opwaartse stoten aan de materiaalstroom ontstaan stofemissies. De grootte van de trillingen wordt beïnvloed door: soort trogstellen, bandontwerp, bandspanning en bandsnelheid
  • Optimaliseer de breedte
  • Zo concaaf mogelijke bandvorm
  • Snelheid aanpassen. Door de snelheid van de transportband aan te passen aan de toevoer kan overbelading worden voorkomen en wordt het morsen geminimaliseerd
Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Geringe investering.
Nuts: Geen.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud (afstellen).
Kosten: Gering

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Ontwerp. Naleving van de code van goed gebruik en borging van het naleven.

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Niet bekend
  • Omvang stofreductie: Afhankelijk welke maatregelen doorgevoerd worden
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.