T1.10-OP1 Verharden wegen

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.10 Wegverkeer > T1.10-OP1 Verharden wegen

T1.10-OP1 Verharden wegen

Inhoud pagina: T1.10-OP1 Verharden wegen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: NeR (2008)
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Verharding van wegen geschiedt met beton, klinkerbestrating of asfalt [Eggels, 1984]. Schade kan optreden bij zware transporten. Door het verharden van wegen wordt de stofemissie beperkt doordat er minder stof wordt gemorst (minder oneffenheden in de weg en dus minder schokken van voertuigen waarbij stof vrijkomt) en doordat het materiaal waaruit de wegen zijn opgebouwd niet kan verwaaien.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Investering
Nuts: Geen
Hulp- en reststoffen: Geen
Personeel: Nihil
Kosten: EUR 40.000 - EUR 80.000 per km [Bohn et al., 1978].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Soort verharding. Rijsnelheid. Nathouden. Stofbelading van het wegdek. Wieldruk. Aantal wielen per voertuig. Grootte van de wielen. Schoonhouden.

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Voornamelijk door opwervelen bij rijden. In mindere mate door verwaaiing
  • Omvang stofreductie: Asfalt heeft een hogere emissie dan klinkerbestrating [Sneep et al., 1984]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen.