T1.2 Hangende transportband

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.2 Hangende transportband

T1.2 Hangende transportband

Inhoud pagina: T1.2 Hangende transportband

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot
Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (2008) (S1, S3), TALuft
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

De hangende transportband heeft de vorm van een gesloten lus die geopend wordt om het materiaal te lossen. De lus wordt ook geopend om de band met materiaal te vullen. Tijdens transport is het materiaal nagenoeg volledig ingesloten en treden er minimale emissies op. Wel kan stof geëmitteerd worden bij het laden en lossen van de transportband. Omdat de band zelf bochten kan maken kunnen overslagpunten (grote potentiële stofbronnen) worden vermeden.

Hangende transport

Figuur T1.2 Voorbeelden hangende transportbanden (A: Sicon,
B: Aero, C: U-con Q) [GEM, 1995]

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Hangende transportbanden zijn duurder en gevoeliger voor slijtage dan gewone transportbanden.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Investering: vanaf EUR 600.000, onderhoud EUR 30.000 p/j (bij een lengte van 780 meter) [GEM, 1995].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal.
Onderhoud.Stofbepalende fasen: Bij het laden en lossen van de transportband.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Het materiaal is volledig afgesloten. Wel kan bij overslagpunten stof worden gevormd
  • Omvang stofreductie: Stofreductie ten opzichte van een open transportband 80 - 98 %, afhankelijk van soort materiaal
    [GEM, 1995]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Lager energie verbruik ten opzichte van en conventionele transportband (minder wrijving).