T1.3 Buis transportband

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.3 Buistransportband

T1.3 Buis transportband

Inhoud pagina: T1.3 Buis transportband

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Grove materialen. Zoals ertsen, cement, kunstmest, kolen, cokes, kalksteen, verpulverde stenen, gips, as en zout.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4
Grote/kleine bedrijven: Groot
Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (2008) (S1, S3),
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

De buis transportband is een variant van een conventionele transportband. Na het laden van de rubberband wordt deze toegevouwen in de vorm van een cirkel. Tijdens transport is het materiaal nagenoeg volledig ingesloten en treden er minimale emissies op. Wel kan stof geëmitteerd worden bij het laden en lossen van de transportband.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Buis transportbanden zijn duurder en gevoeliger voor slijtage dan gewone transportbanden.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen: Nihil.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Investering: vanaf EUR 600.000, onderhoud EUR 30.000 p/j (bij een lengte van 780 meter) [GEM, 1995].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal.
Onderhoud. Ontwerp.Stofbepalende fasen: Bij het laden en lossen van de transportband.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)

Afbeelding

Afbeelding

Buis transportband

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Aard materiaal. Ontwerp. Onderhoud
  • Omvang stofreductie: Stofreductie ten opzichte van een open transportband 80 - 98 %, afhankelijk van soort materiaal. [GEM, 1995]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Geen informatie