T1.5 Trogtransportketting

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.5 Trogtransportketting

T1.5 Trogtransportketting

Inhoud pagina: T1.5 Trogtransportketting

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Trog: poederige en gematigd klonterige producten, granen, oliezaden, voeding, veevoeding, kolen, erts, cement, mineralen.
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (2008) (S1, S3), TALuft
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Een trogtransportketting bestaat uit en gesloten bak (trog) waarbinnen een ketting draait. De ketting wordt via een roterend tandwiel voortbewogen. De ketting is voorzien van plaatjes of schotels. Er zijn enkel openingen voorzien voor het voeden en het ledigen van de transportketting. Tijdens transport is er geen emissie. Bij de overslagpunten kan stof worden geëmitteerd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Trog transportkettingen zijn duurder en gevoeliger voor slijtage dan gewone transportbanden.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen : Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Hoger energie verbruik in vergelijking met een conventionele transportband.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Windsnelheid.
Stofbepalende fasen: Stofemissie bij op- en overslagpunten.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Afsluiting overslag (M05)
Afzuiging (M06)

Afbeelding

Afbeelding

Trogtransportketting

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp. Meeste stofemissie bij op- en overslagpunten
  • Omvang stofreductie: Een trog transportketting is geheel gesloten en heeft geen stofemissie. Reductie tot 99 % mogelijk ten opzichte van een open transportband
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Een trog transportketting heeft een driemaal hogere energie belasting dan een conventionele transportband [Jansen & Heuning, 2008].