T1.6 Kettingschraper

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.6 Kettingschraper

T1.6 Kettingschraper

Inhoud pagina: T1.6 Kettingschraper

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Poederige en gematigd klonterige producten, granen, oliezaden, voeding, veevoeding, kolen, cement, mineralen
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4
Grote/kleine bedrijven: Groot
Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (2008) (S1, S3), TALuft
Bedrijfszekerheid: Medium, afhankelijk van onderhoud.

Beschrijving

Beschrijving

Bij een kettingschraper wordt een ketting via een roterend tandwiel voortbewogen. De ketting is uitgerust met collectoren (schepbakken of schotels) en wordt door een transportkoker of pijp geleid, hierbij wordt materiaal door de collectoren verplaatst. Een kettingschraper kan ook gebruik worden voor het afgraven van hopen kolen, ertsen en zouten. Er zijn enkel openingen voorzien voor het voeden en het ledigen van de transportketting. Tijdens transport is er geen emissie. Bij de overslagpunten en bij het afgraven kan stof worden geëmitteerd.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Kettingschrapers zijn duurder en gevoeliger voor slijtage dan gewone transportbanden.
Nuts: Energie.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Hoger energie verbruik in vergelijking met een conventionele transportband

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Windsnelheid.
Stofbepalende fasen: Meeste stofemissie bij op- en overslagpunten en het afgraven.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Afsluiting overslag (M05)
Afzuiging (M06)

Afbeelding

Afbeelding

Kettingschraper

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp. Meeste stofemissie bij op- en overslagpunten en afgraven
  • Omvang stofreductie: Een trog transportketting is geheel gesloten en heeft geen stofemissie. Reductie tot 99 % mogelijk ten opzichte van een open transportband.
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Een trog transportketting heeft een driemaal hogere energie belasting dan een conventionele transportband [Jansen & Heuning, 2008]. Aangenomen kan worden dat een kettingschraper en een trog transportketting een vergelijkbare energie belasting hebben.