T1.8 Band-band overslagpunt

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.8 Band-band overslagpunt

T1.8 Band-band overslagpunt

Inhoud pagina: T1.8 Band-band overslagpunt

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Hoog.

Beschrijving

Beschrijving

Bij een band-band overslagpunt wordt het bulkgoed van het ene continue transportsysteem overgegeven aan het volgende continue transportsysteem. Emissies treden vooral op wanneer het overslagpunt niet ingekapseld is. Stof emissie treden ook op doordat de snelheid of capaciteit van de opvolgendende band niet is aangepast aan de voorgaande band zodat materiaal wordt gemorst.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Overslagpunt.
Nuts: enige energie.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Onbekend.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Emissies treden vooral op wanneer overslagpunt niet ingekapseld is. Voorkomen van morsen.
Stofbepalende fasen: Bij morsen.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiting overslag (M05)
Afzuiging (M06)

Afbeelding

Afbeelding

Band-band overslagpunt

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp
  • Omvang stofreductie: Niet van toepassing
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Stof emissie