T1.9 Band-vervoermiddel overslagpunt

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Transport > T1.9 Band-vervoermiddel overslagpunt

T1.9 Band-vervoermiddel overslagpunt

Inhoud pagina: T1.9 Band-vervoermiddel overslagpunt

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Soort bedrijven: Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond
Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: Niet
Bedrijfszekerheid: Hoog.

Beschrijving

Beschrijving

Bij een band-vervoermiddel overslagpunt wordt het bulkmateriaal van een continu transportsysteem afgegeven aan een discontinu transportsysteem zoals een wagon, schip of voertuig. Ook is het mogelijk dat het bulkmateriaal in opslag wordt gebracht. Emissies treden vooral op wanneer het overslagpunt niet ingekapseld is. De stofemissie zijn hoger wanneer de stortsnelheid en -hoogte niet worden beperkt.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investering: Overslagpunt.
Nuts: enige energie.
Hulp- en reststoffen: Geen.
Personeel: Onderhoud.
Kosten: Onbekend.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Stortsnelheid en storthoogte. Mate van afscherming. Morsen.
Stofbepalende fasen: Tijdens het storten.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Beperken (M02)
Windreductie (M04)
Afsluiting overslag (M05)
Afzuiging (M06)

Optimalisatie techniek:
Zijdelingse flappen (T2.1-OP4)
Aangepast uiteinde (T2.2-OP1)
Remschotten plaatsen (T2.2-OP2)
Code goed gebruik laadsystemen(T2.2-OP3)
Afdekken beladen transportsystemen (T2.2-OP4)

Processtap

Processtap

Transport

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Stortsnelheid en storthoogte. Mate van afscherming. Morsen
  • Omvang stofreductie: Niet van toepassing
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Stofemissie