Over deze website

Homepage > Over deze website

Over deze website

Inhoud pagina: Over deze website

Deze website bevat een aantal tools om te zoeken in verzamelingen milieumaatregelen. Deze tools worden tijdelijk aangeboden in de klassieke vormgeving, in afwachting van een nieuwe versie. De tools en de milieumaatregelen horen bij informatie van Kenniscentrum InfoMil.

Kenniscentrum InfoMil is de plaats waar de informatie over omgevingswet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten. Het biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.

InfoMil is onderdeel van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.