Buiten

Asbest kan in verschillende producten in en rondom woningen toegepast zijn. Een asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau maakt duidelijk of en waar asbest aanwezig is.

Asbestwegwijzer buiten Balkonscherm Dak en dakkapel Schoorsteen Dakraam Ontluchting Regenpijp en dakgoot Gevelbekleding Liftschacht Privacy schermen Schuurdak Bloembak Beschoeiing vijver Bloembak (hang) Privacy schermen

Waar vind ik asbest aan en rondom het huis?

Kijk ook in de woning

Kijk ook in de woning.

 • Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan kan in of aan uw woning asbest toegepast zijn.
 • Een bekende toepassing is het golfplaten dak van bijvoorbeeld schuurtjes of bijgebouwen. Naar verwachting zijn asbestbevattende daken in 2024 verboden.
 • Wilt u verbouwen en moet asbesthoudend materiaal worden weggehaald? Lees hier meer over Verwijderen van asbest.

Op www.ascert.nl staat een kaart en overzicht met gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven en gecertificeerde asbestverwijderaars. Via het Ascert register kunt u checken of een bedrijf een geldig certificaat heeft.

Hotspots

Balkonscherm

Balkonscherm 
Meestal hechtgebonden *
Plaatmateriaal:

 • Asbestcement vlakke paneel,
  spouw- en kozijnbekleding

Dak en dakkapel

dak en dakkapel 
Meestal hechtgebonden *
P
laatmateriaal:

 • Asbestcement gevelpaneel,
  spouw- en kozijnbekleding
 • Dakbeschot
 • Asbestcementgolfplaat
 • Asbesthoudende daklei

Kit, coating en bitumen:

 • Asbesthoudende kit tussen kozijn en muur
 • Asbesthoudende papier/Bitumineuze dakbedekking
 • Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen

Gevelbekleding

gevelbekleding
Meestal hechtgebonden*
Plaatmateriaal asbestcement:

 • Gevelpaneel en kozijn bekleding
 • In spouwbekleding
 • Golfplaat

Kit, coating en bitumen:

 • Asbesthoudende kit (vulmiddel)
  tussen kozijn en muur en in dilatatievoeg
 • Asbesthoudende lijmen
 • Asbesthoudende structuurverf
 • Asbesthoudende coating op stalen
  damwandprofielen
 • Asbestvezels als wapening in kunststoffen

Niet hechtgebonden 
Asbestkoord

 • Afdichting metselwerk, voegen,
  sponningen, kozijnen.

Schoorsteen

schoorsteen 
Meestal hechtgebonden *
Rond buismateriaal:

 • Asbestcement buis en kap

Ontluchting

ontluchting 
Meestal hechtgebonden *
Rond buismateriaal:

 • Asbestcement buis en kap

Dakraam

dakraam 
Meestal hechtgebonden*
Plaatmateriaal:

 • Asbestcement gevelpaneel,
  spouw- en kozijnbekleding
 • Dakbeschot
 • Asbesthoudende daklei

Kit, coating en bitumen:

 • Asbesthoudende kit tussen kozijn en muur
 • Asbesthoudende papier
  Bitumineuze dakbedekking

Niet hechtgebonden
Asbestkoord:

 • Afdichting metselwerk, voegen,
  sponningen, kozijnen.

Regenpijp en dakgoot

regenpijp en dakgoot 
Meestal hechtgebonden *
M
ateriaal:

 • Asbestcement buis
 • Asbestcement vlakke plaat/ bekleding

Bloembak

Bloembak

Meestal hechtgebonden*
Materiaal:

 • Schaal van asbestcement

Bloembak (hang)

Bloembak (hang) 
Meestal hechtgebonden *
M
ateriaal:

 • Bak van asbestcement

Schuurdak

schuurdak 
Meestal hechtgebonden *
Plaatmateriaal:

 • Asbestcement vlakke platen
 • Asbestcementgolfplaat

Coating en bitumen:

 • Asbesthoudende papier/Bitumineuze dakbedekking
 • Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen

Beschoeiing vijver

Beschoeiing 
Meestal hechtgebonden *
Plaatmateriaal:

 • Asbestcement vlakke plaat
 • Asbestcementgolfplaat

Privacy schermen

privacy schermen 
Meestal hechtgebonden *
Plaatmateriaal:

 • Asbestcement vlakke paneel,
  spouw- en kozijnbekleding

Liftschacht

Liftschacht
Meestal hechtgebonden *
Materiaal:

 • Asbestcement vlakke platen
 • Asbest in remmechanisme

Niet hechtgebonden
Materiaal:

 • Spuitasbest als brandwerende en/of geluidsabsorberende laag
 • Brandwerende asbestboard

Uw onderwerpen