Leidingen, buizen en schoorstenen

  • Standleidingen, waterleiding of rioolbuizen: afvoer van toiletten, leidingen ingegoten in funderingen (asbestgehalte: 10-30% chrysotiel ofwel (witte asbest))
  • Schoorsteen of luchtkanalen: bij kachel of cv-installaties en ventilatiekanalen, rond of vierkant kanaal of als vlakke plaat (asbestgehalte: 10-15% chrysotiel (witte asbest))
Asbest leidingen, buizen en schoorstenen

Leidingen, buizen en schoorstenen met asbest

schoorsteenbuizen pijpleiding
leiding pijpleiding
leiding leiding
pijpleidingen pijpleiding
schoorsteenbuizen schoorsteen