Asbest in scholen

Het project Asbest in scholen heeft de aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse scholen in het primair en het voorgezet onderwijs in beeld gebracht. Het project was een samenwerking tussen:

  • Rijksoverheid
  • de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad)
  • de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs (VO-raad)
  • Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG)

Eén van de doelstellingen van de samenwerking was het verminderen van gezondheidsrisico's van asbest in scholen door:

  • onderzoek
  • actieve voorlichting
  • kennisoverdracht
  • communicatie

Op deze website leest u meer over het project en het gebruikte voorlichtingsmateriaal.

InfoMil begeleidde het proces en was verantwoordelijk voor de voorlichting naar gemeenten en de schoolbesturen. InfoMil is onderdeel van Rijkswaterstaat. Het project vond plaats in 2011 en 2012.

De pagina's zijn na het project niet meer herzien of aangepast aan nieuwere regelgeving. Het is dus mogelijk dat u hier "oude" terminologie tegenkomt zoals SC 540, type A of Type B inventarisatie

Atlas Leefomgeving

Op de website "Atlas Leefomgeving" kunt u ook voor uw eigen stad, wijk en straat vinden hoe het staat met de asbestsituatie in schoolgebouwen. Op de pagina "Wijzigingen Atlas leefomgeving" kunt u wjizigingen doorgeven.

Hulpmiddelen

Download via deze pagina hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het inventariseren en beheren van asbest op uw school.