Reikwijdte project inventarisatie van asbest in schoolgebouwen

Vraag

Valt het middelbare beroepsonderwijs en het hoger onderwijs ook binnen het project voor inventarisatie van asbest in schoolgebouwen?

Antwoord

Nee, het project is alleen van toepassing op basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.