Openbaar maken resultaten

Vraag

Worden de resultaten van de enquête openbaar gemaakt?

Antwoord

Ja, de resultaten worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer en worden op deze website gepubliceerd.