Verantwoordelijkheid inventarisatie scholen

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie schoolgebouwen?

Antwoord

De juridische eigenaar van het schoolgebouw is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de asbestinventarisatie. Als schoolbesturen de (juridisch) eigenaar zijn van het schoolgebouw, dan zijn zij daarvoor verantwoordelijk.