Ondersteuning door gemeente

Vraag

Waarvoor kan ik als schoolbestuur terecht bij de gemeente?

Antwoord

Schoolbesturen kunnen bij de gemeente terecht voor sloopvergunningen (omgevingsvergunning voor de activiteit slopen) en asbestsloopmeldingen. Mogelijk beschikt de gemeente ook over asbestinventarisatierapporten van (een deel van) de schoolgebouwen.