Voorlichting ouders

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor de voorlichting naar de ouders?

Antwoord

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting richting leerlingen, personeel en ouders. De specialisten van de regionale GGD kan ze ondersteunen bij gezondheidskundige vragen en informatie in relatie tot asbest.