Opstellen asbestbeheersplan

Vraag

Wanneer moet een asbestbeheersplan worden opgesteld?

Antwoord

In alle situaties waarin na een aanvullende risicobeoordeling (naast de risicobeoordeling van de inventarisatie) wordt besloten om niet alle asbest uit een gebouw te verwijderen, wordt een asbestbeheersplan opgesteld.